1. Nr IV/45/10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


2. Nr IV/46/10 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010


3. Nr IV/47/10 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


4. Nr IV/48/10 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011


5. Nr IV/49/10 - w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w trybie bezprzetargowym


6. Nr IV/50/10 - w sprawie w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 4 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


7. Nr IV/51/10 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/53/691

8. Nr IV/52/10 - w sprawie dopłaty do ceny wody oraz odbieranych ścieków


9. Nr IV/53/10 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

10. Nr IV/54/10 - o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej

jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/34/422

11. Nr IV/55/10 - w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw i osiedli


12. Nr IV/56/10 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr  6

położonego w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Kościelnej 13


13. Nr IV/57/10 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej


14. Nr IV/58/10 - w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z IV sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. (nr 45 - 58))
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:18.01.2011 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:09.03.2011 13:12