1/ Nr XXI/203/11 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2011,


2/ Nr XXI/204/11 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


3/ Nr XXI/205/11 – w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011,


4/ Nr XXI/206/11 – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom podległym,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5985/ Nr XXI/207/11 – w sprawie określenia wysokości dotacji dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w 2012 roku,


6/ Nr XXI/208/11 – w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Stary Waliszów,


7/ Nr XXI/209/11 – w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Bystrzyca,


8/ Nr XXI/210/11 – w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianówka, Szklary i osada Góra Igliczna,


9/ Nr XXI/211/11 – w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ponikwa,


10/ Nr XXI/212/11 – w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Międzygórze,


11/ Nr XXI/213/11 – w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzygórze na lata 2007 - 2019,


12/ Nr XXI/214/11 – w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzanów na lata 2007 - 2016,


13/ Nr XXI/215/11 – w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wilkanowie,


14/ Nr XXI/216/11 – o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=480
15/ Nr XXI/217/11 – w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=553

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXI sesji rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:16.01.2012 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:10.05.2012 13:26