1) Nr XIX/177/11 - w sprawie wyborów ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku

2) Nr XIX/178/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

3) Nr XIX/179/11w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4) Nr XIX/180/11 - w sprawie podatku od nieruchomości, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=41225) Nr XIX/181/11 - w sprawie podatku od środków transportowych, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=41236) Nr XIX/182/11 - w sprawie opłaty uzdrowiskowej, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=41247) Nr XIX/183/11w sprawie opłaty miejscowej,http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=41258) Nr XIX/184/11 -  w sprawie opłaty targowej,http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=41269) Nr XIX/185/11w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wilkanowie

10) Nr XIX/186/11 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Lasówka oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 r. (177-186)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:04.11.2011 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:28.02.2012 13:01