1) Nr XIV/148/11 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


2) Nr XIV/149/11 - w sprawie Planu Kadencyjnego na lata 2011 - 2014


3) Nr XIV/150/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


4) Nr XIV/151/11 - w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,
5) Nr XIV/152/11 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych,
6) Nr XIV/153/11 - w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników


7) Nr XIV/154/11 -  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego


8) Nr XIV/155/11w sprawie skargi Ewy KocPowrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2011 r. (148 - 155)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:05.08.2011 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:28.02.2012 12:29