1/ Nr XXXIX/391/12    -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


2/ Nr XXXIX/392/12    -  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,


3/ Nr XXXIX/393/12    -  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem

roku budżetowego 2012


4/ Nr XXXIX/394/12    -  w sprawie zmiany uchwały nr IV/47/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac

nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,


5/ Nr XXXIX/395/12    -  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

,http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=581


6/ Nr XXXIX/396/12    -  o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015,


7/ Nr XXXIX/397/12    -  o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Międzygórze na lata 2007-2019,


8/ Nr XXXIX/398/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 6 położonego

w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 9,


9/ Nr XXXIX/399/12    -  o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Bystrzycy Kłodzka,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1203


10/ Nr XXXIX/400/12    -  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/357/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy

Kłodzkiej z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=83


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. (391-400)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:04.01.2013 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:22.02.2013 14:06