1/ Nr XXXVI/369/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu na pokrycie kapitału

zakładowego oraz objęcie udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością  powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej,


2/ Nr XXXVI/370/12    -  w sprawie przejęcia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku  z przekształceniem tego zespołu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,


3/ Nr XXXVI/371/12    -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


4/ Nr XXXVI/372/12    -  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,


5/ Nr XXXVI/373/12    -  w sprawie opłaty parkingowej,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=240


6/ Nr XXXVI/374/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


7/ Nr XXXVI/375/12    -  o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=241


8/ Nr XXXVI/376/12    -  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1201


9/ Nr XXXVI/377/12    -  w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego

Nr NK-N17.4131.263.2012.RJ1 z dnia 31 października 2012 r.


10/ Nr XXXVI/378/12  -  w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1297


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała z XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 r. (369-378)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:10.12.2012 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:27.02.2013 12:14