1/ Nr XXXV/351/12    -  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,


2/ Nr XXXV/352/12    -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


3/ Nr XXXV/353/12    -  o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych

w ramach pomocy de minimis,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4176


4/ Nr XXXV/354/12    -  w sprawie podatku od nieruchomości,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4177

5/ Nr XXXV/355/12    -  w sprawie opłaty uzdrowiskowej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4178


6/ Nr XXXV/356/12    -  w sprawie opłaty miejscowej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4179


7/ Nr XXXV/357/12    -  w sprawie opłaty targowej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4180


8/ Nr XXXV/358/12    -  w sprawie podatku od środków transportowych,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4181

9/ Nr XXXV/359/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


10/ Nr XXXV/360/12  -  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,


11/ Nr XXXV/361/12  -  w sprawie zamiaru rozwiązania Straży Miejskiej,


12/ Nr XXXV/362/12  -  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,


13/ Nr XXXV/363/12  -  o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzygórze na lata 2007-2019,


14/ Nr XXXV/364/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 przy   ul. Okrzei 28C w Bystrzycy Kłodzkiej,


15/ Nr XXXV/365/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 3 przy

ul. Okrzei 28C w Bystrzycy Kłodzkiej,


16/ Nr XXXV/366/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy,


17/ Nr XXXV/367/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 7

położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2,


18/ Nr XXXV/368/12  -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Wilkanowie 136.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r. (351-368)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:05.11.2012 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:26.11.2012 08:56