1/ Uchwała Nr XXXIII/340/12 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3584

2/ Uchwała Nr XXXIII/341/12 w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

3/ Uchwała Nr XXXIII/342/12 w sprawie składów osobowych komisji doraźnych Rady Miejskiej

4/ Uchwała Nr XXXIII/343/12 w sprawie składów osobowych komisji doraźnych Rady Miejskiej

5/ Uchwała Nr XXXIII/344/12 w sprawie składów osobowych komisji doraźnych Rady Miejskiej

6/ Uchwała Nr XXXIII/345/12 w sprawie składów osobowych komisji doraźnych Rady Miejskiej

7/ Uchwała Nr XXXIII/346/12 w sprawie składów osobowych komisji doraźnych Rady Miejskie

8/ Uchwała Nr XXXIII/347/12 w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

9/ Uchwała Nr XXXIII/348/12 w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

10/ Uchwała Nr XXXIII/349/12 w sprawie powołania komisji statutowej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z II cz. XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 2 października 2012 r. (340-349)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:10.10.2012 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:06.11.2012 10:30