1/ Nr XXXIII/323/12    - w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,


2/ Nr XXXIII/324/12    - w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej,


3/ Nr XXXIII/325/12    - w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2012,


4/ Nr XXXIII/326/12    -  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego,


5/ Nr XXXIII/327/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


6/ Nr XXXIII/328/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


7/ Nr XXXIII/329/12    -  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


8/ Nr XXXIII/330/12    - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B,


9/   Nr XXXIII/331/12  - w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Bystrzyca Kł.,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3543


10/ Nr XXXIII/332/12    - o zmianie uchwały w sprawie stałych okręgów wyborczych,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3462


11/ Nr XXXIII/333/12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ulicą Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packing BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego,  ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza,  K. Świerczewskiego,


12/ Nr XXXIII/334/12    - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka,


13/ Nr XXXIII/335/12    - w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kł.,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3522


14/ Nr XXXIII/336/12   -  w sprawie uchwalenia Statutu SP ZOZ w Bystrzycy Kł.,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3523


15/ Nr XXXIII/337/12    - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Wilkanowa,


16/ Nr XXXIII/338/12   -  w sprawie rozwiązania komisji statutowej,


17/ Nr XXXIII/339/12   -  w sprawie kontynuowania obrad.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z I cz. XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 21 września 2012 r. (323-339)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:28.09.2012 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:06.11.2012 10:30