1/ XXXII/306/12 -w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

2/ XXXII/307/12 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

3/ XXXII/308/12 - w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej w spółkę kapitałową

4/ XXXII/309/12 - o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania  przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3026

5/ XXXII/310/12 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego

6/ XXXII/311/12 - w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka

7/ XXXII/312/12 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka,k

8/ XXXII/313/12 - O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy bystrzyca Kłodzka,

9/ XXXII/314/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

10/ XXXII/315/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

11/ XXXII/316/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

12/ XXXII/317/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

13/ XXXII/318/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

14/ XXXII/319/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

15/ XXXII/320/12 - w sprawie składów osobowych komisji stałych

16/ XXXII/321/12 - w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

17/ XXXII/322/12 - w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2012 r. (306-322)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:07.08.2012 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:19.10.2012 11:58