1/XXXI/290/12 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2011 r.


2/XXXI/291/12 – w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za 2011 r.


3/XXXI/292/12 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,


4/XXXI/293/12 – w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej,


5/XXXI/294/12 – w sprawie kontynuowania obrad.


6/XXXI/295/12 – w sprawie stałych okręgów wyborczych,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3461


7/XXXI/296/12 – w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,


8/XXXI/297/12 – w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,9/XXXI/298/12 – w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,


10/XXXI/299/12 – w sprawie wybory przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,


11/XXXI/300/12 – w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady


12/XXXI/301/12 – o wyborze wiceprzewodniczącego Rady,


13/XXXI/302/12 -  w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady,


14/XXXI/303/12 – o wyborze wiceprzewodniczącego Rady,


15/XXXI/304/12 – w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady,


16/XXXI/305/12 – o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca i 2 lipca 2012 r. (290-305)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:09.07.2012 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:19.10.2012 11:55