1/  LVIII/508/13  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022,


2/  LVIII/509/13  w sprawie budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014,


3/  LVIII/510/13 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6581


4/ LVIII/511/13  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6582


5/ LVIII/512/13  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 09 grudnia 2013 r. (508-512)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:16.12.2013 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:14.01.2014 14:24