1/ LV/476/13    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,


2/ LV/477/13 – w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej,


3/ LV/478/13 – w sprawie upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł.   do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu  pod nazwą „Rozwój    i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”, oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia,


4/ LV/479/13 –  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 19,


5/ LV/480/13 –  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 5 położonego  w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 21,


6/ LV/481/13 –  w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków do projektu  pn „Modernizacja integrowanego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku  z podpisaniem umowy   z Schengen”,


7/ LV/482/13 –  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


8/ LV/483/13 –  w sprawie regulaminu użytkowania Skateparku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5121


9/ LV/484/13 –  o zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5122


10/ LV/485/13 – w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/471/13 z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie uchwały    w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5123


11/ LV/486/13 – w sprawie skargi na Burmistrza Bystrzycy KłodzkiejPowrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LV sesji Rady Miejskiej z dnia 23 września 2013 r. (476-486)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:02.10.2013 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:02.10.2013 12:37