1/nr  LXXII/628/14 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2014,


2/nr  LXXII/629/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014,


3/nr LXXII/630/14 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014,


4/nr LXXII/631/14 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,


5/nr LXXII/632/14 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,


6/nr LXXII/633/14 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,


7/nr LXXII/634/14 - w sprawie zmiany uchwały nr LXI/536/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2014 r.


8/nr LXXII/635/14 – w sprawie skargi na Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2014 r. (628-635)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:24.11.2014 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:24.11.2014 10:16