1/  nr  LXXI/621/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014,


2/  nr  LXXI/622/14 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


3/ nr LXXI/623/14 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy,


4/ nr LXXI/624/14 - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pławnicy, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


5/ nr LXXI/625/14 - w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,


6/ nr LXXI/626/14 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015,


7/ nr LXXI/627/14 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r. (621-627)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:06.11.2014 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:06.11.2014 10:36