1/  nr LXX/613/14 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


2/  nr LXX/614/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014,


3/ nr LXX/615/14 – o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4083

4/ nr LXX/616/14 – o zmianie uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Skate parku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4084

5/ nr LXX/617/14 – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4085


6/ nr LXX/618/14 - w sprawie zmian w ustawie Prawo łowieckie,


7/nr LXX/619/14 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Biała Woda,


8/ nr LXX/620/14 - w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4086


9/ obwieszczenie nr 1/2014 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4148Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 r. (613-620, obwieszczenie nr 1/2014)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:02.10.2014 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:07.10.2014 08:54