1/  nr LXIX/600/14 – w sprawie powołania Komisji Statutowej,


2/  nr LXIX/601/14 – w sprawie zmiany w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3476


3/  nr LXIX/602/14 - w sprawie powołania Komisji Statutowej,


4/  nr LXIX/603/14 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


5/  nr LXIX/604/14 – w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014,


6/ nr LXIX/605/14 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kł. przy Placu Wolności 13,


7/ nr LXIX/606/14 - w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Strażackiej 4,


8/ nr LXIX/607/14 – o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3477


9/ nr LXIX/608/14 – w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2015,


10/ nr LXIX/609/14 – w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy  w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy bystrzyca Kłodzka,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3478


11/ nr LXIX/610/14 – w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.11.17.2013.RJ1 z dnia 18 lipca 2014 r.


12/ nr LXIX/611/14 – w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady powiatu Kłodzkiego,


13/ nr LXIX/612/14 – w sprawie powołania Komisji statutowej.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2014 r. (600-612)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:08.08.2014 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:08.08.2014 12:17