1/ LXV/569/14 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kł. za rok 2013,


2/ LXV/570/14w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK w Bystrzycy Kł. za rok 2013,


3/ LXV/571/14 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł. za rok 2013,


4/ LXV/572/14 w sprawie zmiany WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014-2022,


5/ LXV/573/14 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2014,


6/ LXV/574/14 w sprawie  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,


7/LXV/575/14 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Nadbrzeżnej 16,


8/LXV/576/14 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 7 położonego  w Bystrzycy Kł. przy ul. Ludwika Zamenhofa 1,


9/ LXV/577/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty,


10/ LXV/578/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Strażackiej 4,


11/ LXV/579/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


12/ LXV/580/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2683

13/ LXV/581/14 o uchyleniu uchwały nr XL/408/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2684


14/ LXV/582/14 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kł.,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2685

15/ LXV/583/14 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kł.,


16/ LXV/584/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kł., 


17/ LXV/585/14 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/497/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Międzygórze, 


18/ LXV/586/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru uzdrowiska Długopole Zdrój, gmina Bystrzyca Kł., 


19/ LXV/587/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2686


20/ LXV/588/14 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2687

21/ LXV/589/14 w sprawie zamiaru utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej i w Kłodzku, 


22/ LXV/590/14 w sprawie przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2014 r. (569-590)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:06.06.2014 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:09.06.2014 08:26