1/ LXIII/555/14 – w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej,


2/  LXIII/556/14 – w sprawie udzielenia dotacji celowych  na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnie ścieków,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2161


3/ LXIII/557/14 – w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebów zgodnie z wyznaniem zmarłego  na koszt gminy Bystrzyca Kł.,


4/  LXIII/558/14 – w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2162


5/  LXIII/559/14 – w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.,


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2163

6/ LXIII/560/14 – w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gminie Bystrzyca Kłodzka obręb Stary Waliszów,


7/  LXIII/561/14 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości (drogi gminnej) położonej we wsi Nowa Bystrzyca.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. (555-561)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:30.04.2014 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:30.04.2014 09:58