2/ nr XIX/153/15 – w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2027;

3/ nr XIX/154/15 – w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2015;

4/ nr XIX/155/15 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w roku 2015;

5/ nr XIX/156/15 – w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku  budżetowego 2015;

6/ nr XIX/157/15 – w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej;

7/ nr XIX/158/15 – w sprawie dopłaty do taryf za wodę i ścieki;

8/ nr XIX/159/15 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5985

9/ nr XIX/160/15 – w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz „Fundacji Pałac Gorzanów” nieruchomości gruntowej;

10/ nr XIX/161/15 – w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/465/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca;

11/ nr XIX/162/15 – w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/524/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Biała Woda i Międzygórze;

12/ nr XIX/163/15 – w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5986

13/ nr XIX/164/15 – w sprawie zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”;

14/ nr XIX/165/15 – w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5987

15/ nr XIX/166/15 – w sprawie  przystąpienia Gminy Bystrzyca kłodzka do realizacji projektu pod nazwą „Polsko- Czeski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 16 grudnia 2015 r. (153-166)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:07.01.2016 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:12.01.2016 10:34