1/nr XVIII/136/15 – w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

2/nr XVIII/137/15 – o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Bystrzyca Kłodzka,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5077

3/nr XVIII/138/15 – w sprawie zwolnienia z obowiązku nabycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenie bonifikaty,

4/nr XVIII/139/15 – w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

5/nr XVIII/140/15 – w sprawie opłaty uzdrowiskowej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5078

6/nr XVIII/141/15 – w sprawie opłaty miejscowej,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5079

7/nr XVIII/142/15 – w sprawie opłaty targowej,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5080

8/nr XVIII/143/15 – w sprawie opłaty od posiadania psów,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5081

9/nr XVIII/144/15 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5082

10/nr XVIII/145/15 – w sprawie podatku od środków transportowych,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5083

11/nr XVIII/146/15 – w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5084

12/nr XVIII/147/15 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole Zdrój – gmina Bystrzyca Kłodzka,

13/nr XVIII/148/15 – w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5085

14/nr XVIII/149/15 – w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanego na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5086

15/nr XVIII/150/15 – w sprawie przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do Porozumienia w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Singletrack Glacensis”,

16/nr XVIII/151/15 – w sprawie przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do realizacji projektu dotyczącego wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 23 listopada 2015 r. (136-151)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:30.11.2015 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:12.01.2016 10:28