1/ uchwała XIII/108/15 w sprawie udzielenia poręczenia bankowego kredytu konsolidacyjnego długoterminowego dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

2/ uchwała XIII/109/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

3/ uchwała XIII/110/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

4/ uchwała XIII/111/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2015-2027

5/ uchwała XIII/112/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w 2015 r.

6/ uchwała XIII/113/15 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

7/ uchwała XIII/114/15 o zmianie uchwały XXXIX/356/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3253

8/ uchwała XIII/115/15 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3254

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 17 lipca 2015 r. (108-115)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:12.08.2015 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:24.09.2015 10:46