Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 grudnia 2016 r.:

  XXXIV/272/16 – w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom

oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6002

XXXIV/273/16 - w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych

prowadzonych przez gminę Bystrzyca Kłodzka;

XXXIV/274/16 - w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=907

XXXIV/275/16 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na

lata 2017-2027;

XXXIV/276/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016;

XXXIV/277/16 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016;

XXXIV/278/16 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku

budżetowego 2016;

XXXIV/279/16 - w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej;

XXXIV/280/16 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2017/267/

XXXIV/281/16 - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu;

XXXIV/282/16 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umowy dzierżawy;

  XXXIV/283/16 - w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa

  Dolnośląskiego;

  XXXIV/284/16 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), Gmina Bystrzyca Kłodzka;

  XXXIV/285/16 - w sprawie dopłat do taryf za wodę i ścieki;

  XXXIV/286/16 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu

wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 20 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:29.12.2016 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:01.03.2017 10:09