Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 13 grudnia 2016 r.:

 

1/ XXXIII/270/16 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5841

 

2/ XXXIII/271/16 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej obowiązkowego zadania własnego Gminy Bystrzyca kłodzka, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5890

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 13 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:15.12.2016 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:27.12.2016 09:47