Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 października 2016 r.:

 

1/ XXXI/254/16 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016;

2/ XXXI/255/16  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016;

3/ XXXI/256/16 o zmianie uchwały nr XXII/195/16 z dnia 18 marca 2016 r. Rady Miejskiej w 

    Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przyjęcia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca

    Kłodzka na lata 2016-2020”;

4/ XXXI/257/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    dla obszaru wsi Topolice – gmina Bystrzyca Kłodzka;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4859

5/ XXXI/258/16 w sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Gorzanów oraz

    wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej;

6/ XXXI/259/16 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z    

    organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi;

7/ XXXI/260/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4860

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXI sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 26 października 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:04.11.2016 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:10.11.2016 12:24