Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22 września 2016 r.:

1/ XXX/245/16 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016;

2/ XXX/246/16  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016;

3/ XXX/247/16 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4392

4/ XXX/248/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – droga Igliczna;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4393

5/ XXX/249/16 w sprawie  zmiany uchwały nr XXVIII/235/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4394

6/ XXX/250/16 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4395

7/ XXX/251/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

8/ XXX/252/16 w sprawie prośby o ustanowienie NMP Przyczyny Naszej Radości patronką miejscowości (osady) Góra Igliczna;

9/ XXX/253/16 o zmianie uchwały nr XVII/134/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania komisji statutowej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 22 września 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:30.09.2016 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:07.10.2016 09:56