Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 czerwca 2016 r.:

1/ XXVI/222/16 - zmian w budżecie gminy w roku 2016;

2/ XXVI/223/16 – upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą: “Rozwój i modenizacja infrastruktury wodno-sciekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka 2016-2020” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia;

3/ XXVI/224/16 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej położnej na terenie wsi Stary Waliszów;

4/ XXVI/225/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla nieruchomości gruntowej położnej w Wilkanowie;

5/ XXVI/226/16 – ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Bystrzyca Kłodzka;

6/ XXVI/227/16 – zmiany uchwały nr XXIV/211/16 z dnia 19.05.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3554

7/ XXVI/228/16 – o zmianie uchwały nr XXII/195/16  z dnia 18.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXVI sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 30 czerwca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:13.07.2016 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:18.07.2016 07:56