Uchwały podjęte na LXII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 18 października 2018 r. w sprawach:

LXII/538/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

 

LXII/539/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

 

LXII/541/18 - o zmianie uchwały nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021;

 

LXII/542/18 - zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5257

 

LXII/543/18 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;

 

LXII/544/18 - zasad korzystania z przystani kajakowej o nazwie „Przystań Floriańska” w Bystrzycy Kłodzkiej;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5520

 

LXII/545/18 - rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

 

LXII/546/18 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Stanisława Moniuszki, Senatorskiej i Orężnej;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5521

LXII/547/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie   Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=446

LXII/548/18 - przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka”, dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka;

 

LXII/549/18 - Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5258

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. - cz. I
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:29.10.2018 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Anioł
Data aktualizacji:14.02.2019 07:41