Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie:

 

IV/29/2019 - udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości (nieruchomość położona w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Senatorskiej 7);

IV/30/2019 - wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”;

IV/31/2019 - zmiany uchwały Nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

IV/32/2019 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1028

 

IV/33/2019 - o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1029

 

IV/34/2019 - o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Willową, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca;

IV/35/2019 - uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019;

IV/36/2019 - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

IV/37/2019 - określenia wysokości dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2019 r. r
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:15.02.2019 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Anioł
Data aktualizacji:15.02.2019 09:48