VII KADENCJA 2014-2018


 

Uchwała Nr III/55/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 76)

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=76


 Uchwała Nr IV/58/15 z dnia 19.01.2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1248)

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1248 


 Uchwała Nr VI/66/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1055)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1055


Uchwała Nr VI/69/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1056)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1056


Uchwała Nr VI/71/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1112)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1112


Uchwała Nr VI/72/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1057)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1057


Uchwała Nr VII/78/15 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1350)


Uchwała Nr IX/88/15 z dnia 24.04.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2007)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2007


Uchwała Nr IX/89/15 z dnia 24.04.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2008)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2008


Uchwała Nr XII/106/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum


Uchwała Nr XIII/114/15 z dnia 17.07.2015 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/356/09 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3253)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3253


Uchwała Nr XIII/115/15 z dnia 17.07.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3254)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3254


Uchwała Nr XIV/117/15 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3882)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3882


 Uchwała Nr XV/128/15 z dnia 29.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach


Uchwała Nr XVIII/137/15 z dnia 23.11.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5077)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5077


Uchwała Nr XVIII/140/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5078)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5078


Uchwała Nr XVIII/141/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty miejscowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5079)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5079


Uchwała Nr XVIII/142/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5080)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5080


 Uchwała Nr XVIII/143/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5081)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5081


Uchwała Nr XVIII/144/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5082)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5082


Uchwała Nr XVIII/145/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5083)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5083


Uchwała Nr XVIII/146/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5084)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5084


Uchwała Nr XVIII/148/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki  sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5085)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5085


Uchwała Nr XVIII/149/15 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanych na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5086)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5086


 Uchwała Nr XIX/152/15 z dnia 16.12.2015 r. uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1422)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1422


Uchwała Nr XIX/159/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5985)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5985


Uchwała Nr XIX/163/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5986)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5986


Uchwała Nr XIX/165/15 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 5987)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5987


Uchwała Nr XX/170/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 608)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=608


Uchwała Nr XX/171/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 609)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=609


Uchwała Nr XX/175/16 z dnia 29.01.2016 r.  w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podsatwowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 610)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=610


Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 29.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendió sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 611)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=611      


Uchwała Nr XX/177/16 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanego na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 612)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=612


Uchwała Nr XXI/185/16 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru uzdrowiska Długopole-Zdrój - gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1389)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1389


Uchwała Nr XXII/188/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XVIII/142/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1598)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1598


Uchwała Nr XXII/189/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1599)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1599


Uchwała Nr XXII/192/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1600)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1600


Uchwała Nr XXII/193/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1601)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1601


Uchwała Nr XXII/198/16 z dnia 18.03.2016 r. o zmianie uchwały Nr LXIX/609/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 1602)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1602  


Uchwała Nr XXIII/207/16 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2258)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2258


Uchwała Nr XXIV/211/16 z dnia 19.05.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2545)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2545


Uchwała Nr XXIV/212/16 z dnia 19.05.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2546)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2546


Uchwała Nr XXIV/213/16 z dnia 19.05.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z otwartego obiektu dysponującego nieckami basenowymi w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 2547)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2547


Uchwała Nr XXVI/227/16 z dnia 30.06.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3554)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3554


Uchwała Nr XXVIII/235/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3688)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3688


Uchwała Nr XXVIII/236/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3689)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3689


Uchwała Nr XXVIII/237/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uisczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3690)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3690


Uchwała Nr XXVIII/238/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3691)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3691


Uchwała Nr XXVIII/239/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3692)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3692


Uchwała Nr XXVIII/240/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3693)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3693


Uchwała Nr XXVIII/241/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z otwrtego obiektu dyspoującego nieckami basenowymi w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3727)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3727


Uchwała Nr XXVIII/242/16 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie zasad korzystania z kortów tenisa ziemnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 3728)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3728


Uchwała Nr XXX/247/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4392)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4392


Uchwała Nr XXX/248/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4393)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4393


Uchwała Nr XXX/249/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4394)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4394


Uchwała Nr XXX/250/16 z dnia 22.09.2016 r.  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4395)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4395


Uchwała Nr XXXI/257/16 z dnia 26.10.2016 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Topolice - Gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4859)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4859


Uchwała Nr XXXI/260/16 z dnia 26.10.2016 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 4860)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4860


Uchwała Nr XXXII/267/16 z dnia 28.11.2016 r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5464)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5464


Uchwała Nr XXXII/268/16 z dnia 28.11.2016 r.  w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XXXII/269/16 z dnia 28.11.2016 r.   o zmianie uchwały nr LXIX/609/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 r. - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5465)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5465


Uchwała Nr XXXIII/270/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5841)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5841


Uchwała Nr XXXIII/271/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o.  w Bystrzycy Kłodzkiej obowiązkowego zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 5890)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5890


Uchwała Nr XXXIV/272/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r., poz. 6002)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6002


Uchwała Nr XXXIV/274/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 907)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=907


Uchwała Nr XXXIV/280/16 z dnia 20.12.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 267)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=267


Uchwała Nr XXXV/290/17 z dnia 27.01.2017 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/280/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 652)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=652


Uchwała Nr XXXV/291/17 z dnia 27.01.2017 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 653)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=653


Uchwała Nr XXXV/293/17 z dnia 27.01.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 654)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=654


Uchwała Nr XXXIX/312/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka(

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 2185)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2185


Uchwała Nr XXXIX/313/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1881)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1881


Uchwała Nr XXXIX/314/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1734)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1734


Uchwała Nr XXXIX/315/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 1735)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1735


Uchwała Nr XXXIX/317/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 2138)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2138


Uchwała Nr XLI/328/17 z dnia 31.05.2017 r.  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XLI/332/17 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach


Uchwała Nr XLI/335/17 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XLII/342/17 z dnia 29.06.2017 r.  o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3288)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3288


Uchwała Nr XLII/343/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3289)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3289


Uchwała Nr XLII/344/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3290)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3290


Uchwała Nr XLII/345/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XLII/346/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody - pomników przyrody

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3291)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3291


Uchwała Nr XLII/347/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole - Zdrój - gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3292)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3292


Uchwała Nr XLIII/351/17 z dnia 01.08.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3464)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3464


Uchwała Nr XLIV/360/17 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3674)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3674


Uchwała Nr XLIV/361/17 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3675)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3675


Uchwała Nr XLV/364/17 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 3872)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3872


Uchwała Nr XLVII/375/17 z dnia 25.10.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4565)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4565


Uchwała Nr XLVII/377/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4566)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4566


Uchwała Nr XLVII/378/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4567)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4567


Uchwała Nr XLVII/381/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4568)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4568


Uchwała Nr XLVII/382/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych w Międzygórzu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4569)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4569


Uchwała Nr XLVII/383/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Długopolu-Zdroju

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4570)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4570


Uchwała Nr XLVII/384/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4571)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4571


Uchwała Nr XLVII/385/17 z dnia 25.10.2017 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4572)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4572


Uchwała Nr XLVIII/389/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5423)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5423


Uchwała Nr XLVIII/391/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5220)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5220


Uchwała Nr XLVIII/395/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania ze znakowanych narciarskich tras biegowych znajdujących się w rejonie Spalonej, Mostowic i Lasówki w Górach Bystrzyckich

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5424)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5424


Uchwała Nr XLVIII/396/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Starej Bystrzycy

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5425)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5425


Uchwała Nr XLVIII/397/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowym Waliszowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5426)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5426


Uchwała Nr XLVIII/398/17 z dnia 30.11.2017 r.  w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5427)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5427


Uchwała Nr XLIX/400/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018


Uchwała Nr XLIX/405/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2018

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5557)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5557


Uchwała Nr XLIX/406/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie opłaty miejscowej w roku 2018

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5558)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5558


Uchwała Nr XLIX/407/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie opłaty targowej na 2018 r.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5559)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5559


Uchwała Nr XLIX/408/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5560)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5560


Uchwała Nr XLIX/409/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 76)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=76


Uchwała Nr XLIX/411/17 z dnia 21.12.2017 r.   o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 77)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=77


Uchwała Nr XLIX/412/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 78)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=78


Uchwała Nr XLIX/413/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 79)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=79


Uchwała Nr XLIX/415/17 z dnia 21.12.2017 r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 80)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=80


Uchwała Nr L/416/18 z dnia 30.01.2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 660)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=660


Uchwała Nr L/418/18 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 661)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=661


Uchwała Nr LII/428/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1056)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1056


Uchwała Nr LII/434/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1266)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1266


Uchwała Nr LIII/441/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1557)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1557


Uchwała Nr LIII/447/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1558)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1558


Uchwała Nr LIII/448/18 z dnia 21.03.2018 r.  zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1559)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1559


Uchwała Nr LIII/450/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2024


Uchwała Nr LIII/451/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2025


Uchwała Nr LIII/452/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Długopole Dolne

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2026


Uchwała Nr LIII/453/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Długopole Zdrój

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2027


Uchwała Nr LIII/454/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gorzanów

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2028


Uchwała Nr LIII/455/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Idzików

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2029


Uchwała Nr LIII/456/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamienna

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2030


Uchwała Nr LIII/457/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Lasówka

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2031


Uchwała Nr LIII/458/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Marianówka

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2032


Uchwała Nr LIII/459/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielnik

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2033


Uchwała Nr LIII/460/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Międzygórze

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2034


Uchwała Nr LIII/461/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Młoty

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2035


Uchwała Nr LIII/462/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Mostowice

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2036


Uchwała Nr LIII/463/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Bystrzyca

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2037


Uchwała Nr LIII/464/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Łomnica

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2038


Uchwała Nr LIII/465/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Waliszów

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2039


Uchwała Nr LIII/466/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Piotrowice

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2040


Uchwała Nr LIII/467/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Pławnica

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2041


Uchwała Nr LIII/468/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Ponikwa

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2042


Uchwała Nr LIII/469/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Poręba

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2043


Uchwała Nr LIII/470/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Spalona

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2044


Uchwała Nr LIII/471/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stara Bystrzyca

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2045


Uchwała Nr LIII/472/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stara Łomnica

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2046


Uchwała Nr LIII/473/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Starkówek

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2047


Uchwała Nr LIII/474/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Stary Waliszów

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2048


Uchwała Nr LIII/475/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szklarka

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2049


Uchwała Nr LIII/476/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Topolice

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2050


Uchwała Nr LIII/477/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wilkanów

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2051


Uchwała Nr LIII/478/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wójtowice

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2052


Uchwała Nr LIII/479/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zalesie

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2053


Uchwała Nr LIII/480/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabłocie

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2054


Uchwała Nr LIII/481/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Wyszki

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2055


Uchwała Nr LIII/482/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 1766)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1766


Uchwała Nr LIV/483/18 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2244)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2244


Uchwała Nr LV/491/18 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2557)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2557


Uchwała Nr LV/492/18 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2558)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2558


Uchwała Nr LV/497/18 z dnia 26.04.2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Kłodzkiej przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2559)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2559


Uchwała Nr LVII/509/18 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 3532)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3532


Uchwała nr LIX/523/18 z dnia 27.07.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Uchwała nr LX/525/18 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4258)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4258


Uchwała nr LXI/529/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4974)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4974


Uchwała nr LXI/530/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Starej Łomnicy

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4975)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4975


Uchwała nr LXI/531/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Bystrzycy

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4976)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4976


Uchwała nr LXI/533/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4977)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4977


Uchwała nr LXI/534/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka - obszar F i J

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4978)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4978


Uchwała nr LXI/536/18 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 4979)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4979


Uchwała nr LXII/542/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5257)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5257


Uchwała nr LXII/544/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad korzystania z przystani kajakowej o nazwie "Przystań Floriańska" w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5520)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5520


Uchwała nr LXII/546/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Stanisława Moniuszki, Senatorskiej i Orężnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5521)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5521


Uchwała nr LXII/547/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Międzygórza, gmina Bystrzyca Kłodzka


Uchwała nr LXII/549/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5258)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5258


Uchwała nr LXIII/552/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5949)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5949


Uchwała nr LXIII/553/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2019

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5950)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5950


Uchwała nr LXIII/554/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2019

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5951)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5951


Uchwała nr LXIII/555/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5952)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5952


Uchwała nr LXIII/556/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5953)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5953


Uchwała nr LXIII/559/18 z dnia 16.11.2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5954)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5954


Uchwała nr LXIII/560/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom  mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenie stawki procentowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5955)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5955


Uchwała nr LXIII/562/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5956)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5956


Uchwała nr LXIII/566/18 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego urawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5957)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5957


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego - VII kadencja 2014 - 2018
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.01.2015 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.12.2018 14:52