VI KADENCJA 2010-2014

Uchwała Nr IV/51/10 z dnia 30.12.2010 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 08.03.2011 r. Nr 53, poz. 691)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/53/691


Uchwała Nr IV/54/10 z dnia 30.12.2010 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 14.02.2011 r. Nr 34, poz. 422)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/34/422


Uchwała Nr V/70/11z dnia 27.01.2011 o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 60, poz. 833)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/60/833


Uchwała Nr V/74/11 z dnia 27.01.2011 w sprawie statutu Sołectwa Lasówka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 61, poz. 864)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/61/864


Uchwała Nr V/75/11 z dnia 27.01.2011 w sprawie statutu Sołectwa Mostowice

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 61, poz. 865)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/61/865


Uchwała Nr VI/91/11 z dnia 25.02.2011 w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 73, poz. 1109)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/73/1109


Uchwała Nr VII/98/11 z dnia 17.03.2011 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 81, poz. 1218)

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/81/1218


Uchwała Nr IX/119/11 z dnia 15.04.2011 o zmianie ucwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 111, poz. 1788)


Uchwała Nr IX/120/11 z dnia 15.04.2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzynie oraz warunków jego funkcjonowania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 111, poz. 1789)


Uchwała Nr X/122/11 z dnia 27.05.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Międzygórze

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 191, poz. 3295)


Uchwała Nr X/123/11 z dnia 27.05.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Starkówek - działka nr 105

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 196, poz. 3408)


Uchwała Nr X/124/11 z dnia 27.05.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Szklarka Gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 191, poz. 3296)


Uchwała Nr X/125/11 z dnia 27.05.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 148, poz. 2498)


Uchwała Nr XI/135/11 z dnia 07.06.2011 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 156, poz. 2657)


Uchwała Nr XIV/151/11 z dnia 29.07.2011 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 172, poz. 2984)


Uchwała Nr XIV/152/11 z dnia 29.07.2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 170, poz. 2935)


Uchwała Nr XVII/166/11 z dnia 30.09.2011 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 221, poz. 3787)


Uchwała Nr XVIII/172/11 z dnia 11.10.2011 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 231, poz. 3994)


Uchwała Nr XIX/180/11 z dnia 28.10.2011 w sprawie podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 237, poz. 4122)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4122


Uchwała Nr XIX/181/11 z dnia 28.10.2011 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 237, poz. 4123)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4123


Uchwała Nr XIX/182/11 z dnia 28.10.2011 w sprawie opłaty uzdrowiskowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 237, poz. 4124)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4124


Uchwała Nr XIX/183/11 z dnia 28.10.2011 w sprawie opłaty miejscowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 237, poz. 4125)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4125


Uchwała Nr XIX/184/11 z dnia 28.10.2011 w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 237, poz. 4126)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4126


Uchwała Nr XX/188/11 z dnia 28.11.2011 o uchyleniu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 281, poz. 5203)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5203


Uchwała Nr XX/194/11 z dnia 28.11.2011 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 284, poz. 5276)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5276


Uchwała Nr XX/197/11 z dnia 28.11.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miejscowości Stara Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 284, poz. 5277)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5277


Uchwała Nr XX/200/11 z dnia 05.12.2011 w sprawie Budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 333)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=333


Uchwała Nr XX/201/11 z dnia 05.12.2011 w sprawie zmian w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 82)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=82


Uchwała Nr XXI/206/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom podległym

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 598)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=598


Uchwała Nr XXI/216/11 z dnia 29.12.2011 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 480)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=480


Uchwała Nr XXI/217/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 553)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=553


Uchwała Nr XXIII/223/12 z dnia 27.01.2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1427)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1427


Uchwała Nr XXIII/227/12 z dnia 27.01.2012 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 926)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=926
Uchwała Nr XXIII/228/12 z dnia 27.01.2012 w sprawie świadczeń pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1707)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1707


Uchwała Nr XXV/247/12 z dnia 30.03.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2012 r.


Zarządzenie Nr 0151/144/12 z dnia 30.03.2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok


Uchwała Nr XXVII/258/12 z dnia 03.04.2012 o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1708)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1708


Uchwała Nr XXVIII/263/12 z dnia 27.04.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 1762)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1762


Uchwała Nr XXIX/267/12 z dnia 30.05.2012 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3216)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3216


Uchwała Nr XXIX/273/12 z dnia 30.05.2012 w sprawie określenia granic obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pławnicy prowadzonej przez Fundację "Równi Choć Różni" z siedzibą w Międzygórzu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2285)


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2285


Uchwała Nr XXIX/274/12 z dnia 30.05.2012 w sprawie określenia granic obwodu dla Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Długopolu Dolnym "Kleks" 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2286)


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2286


Uchwała Nr XXIX/275/12 z dnia 30.05.2012 w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Stara Łomnica Dzieciom" 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2287)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2287


Uchwała Nr XXX/287/12 z dnia 19.06.2012 o zmianie uchwały nr XXII/171/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia  środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2433)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2433 


Uchwała Nr XXXI/295/12 z dnia 02.07.2012 w sprawie stałych okręgów wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3461)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3461


Uchwała Nr XXXII/309/12 z dnia 31.07.2012 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3026


Uchwała Nr XXXII/311/12 z dnia 31.07.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka


Uchwała Nr XXXII/312/12 z dnia 31.07.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3728)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3728


Uchwała Nr XXXIII/331/12 z dnia 21.09.2012 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3543)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3543


Uchwała Nr XXXIII/332/12 z dnia 21.09.2012 o zmianie uchwały w sprawie stałych okręgów wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3462)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3462


Uchwała Nr XXXIII/335/12 z dnia 21.09.2012 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3522)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3522


Uchwała Nr XXXIII/336/12 z dnia 21.09.2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3523)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3523


Uchwała Nr XXXIII/340/12 z dnia 02.10.2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3584)

Uchwała Nr XXXV/353/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/331/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4176)

Uchwała Nr XXXV/354/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4177)

Uchwała Nr XXXV/355/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie opłaty uzdrowiskowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4178)

Uchwała Nr XXXV/356/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie opłaty miejscowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4179)

Uchwała Nr XXXV/357/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4180)

Uchwała Nr XXXV/358/12 z dnia 29.10.2012 w sprawie podatku od środków transportu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 4181)

Uchwała Nr XXXVI/373/12 z dnia 30.11.2012 w sprawie opłaty parkingowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 240)


Uchwała Nr XXXVI/375/12 z dnia 30.11.2012 o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 241)


Uchwała Nr XXXVI/376/12 z dnia 30.11.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1201)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1201


Uchwała Nr XXXVII/380/12 z dnia 07.12.2012 uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2336)

Uchwała Nr XXXVII/383/12 z dnia 07.12.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 578)

Uchwała Nr XXXVII/384/12 z dnia 07.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1204)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1204


Uchwała Nr XXXVII/385/12 z dnia 07.12.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 579)

Uchwała Nr XXXVII/386/12 z dnia 07.12.2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływopwych i transportu nieczystości ciekłych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 580)

Uchwała Nr XXXIX/395/12 z dnia 28.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 581)

Uchwała Nr XXXIX/399/12 z dnia 28.12.2012 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1203)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1203


Uchwała Nr XXXIX/400/12 z dnia 28.12.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/357/12 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 83)

Uchwała Nr XL/405/13 z dnia 31.01.2013 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1202)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1202


Uchwała Nr XL/406/13 z dnia 31.01.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1205)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1205


Uchwała Nr XL/411/13 z dnia 31.01.2013 o zmianie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 1298)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1298


Uchwała Nr XLI/418/13 z dnia 28.02.2013 w sprawie zmiany w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2443)

Uchwała Nr XLIII/423/13 z dnia 21.03.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 2543)

Uchwała Nr XLIV/432/13 z dnia 15.04.2013 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3518)

Uchwała Nr XLVII/451/13 z dnia 24.05.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba - gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 4551)

Uchwała Nr XLVIII/452/13 z dnia 12.06.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 3786)


Zarządzenie Nr 0050.231.2013 z dnia 18.07.2013 w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6629)


Uchwała Nr LV/483/13 z dnia 23.09.2013 w sprawie regulaminu użytkowania Skateparku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5121)


Uchwała Nr LV/485/13 z dnia 23.09.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/471/13 z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5123)


Uchwała Nr LVI/489/13 z dnia 31.10.2013 w sprawie podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5823)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5823


Uchwała Nr LVII/505/13 z dnia 25.11.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr LV/484/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23.09.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6451)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6451       


Uchwała Nr LVII/507/13 z dnia 25.11.2013 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wilkanowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6452)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6452


Uchwała Nr LVIII/509/13 z dnia 09.12.2013 Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 

Uchwała Nr LVIII/510/13 z dnia 09.12.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6581)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6581


Uchwała Nr LIX/521/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 163)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=163


Uchwała Nr LIX/522/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Kłodzkiej przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 164)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=164


Uchwała Nr LIX/523/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 165)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=165  


Uchwała Nr LX/525/14 z dnia 31.01.2014 o uchyleniu uchwały nr LVIII/511/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 584)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=584   


Uchwała Nr LX/528/14 z dnia 31.01.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 585)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=585   


Uchwała Nr LX/529/14 z dnia 31.01.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 586)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=586   


Uchwała Nr LX/530/14 z dnia 31.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 587)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=587   


Uchwała Nr LX/531/14 z dnia 31.01.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 588)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=588   


Uchwała Nr LX/532/14 z dnia 31.01.2014 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 589)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=589   


Uchwała Nr LX/534/14 z dnia 31.01.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej w Wilkanowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 590)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=590   


Uchwała Nr LXI/539/14 z dnia 28.02.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, ul. Wojka Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 1330)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1330 


Uchwała Nr LXII/542/14 z dnia 31.03.2014 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2014 - 2018

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2632)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2632


Uchwała Nr LXII/545/14 z dnia 31.03.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr LXII/549/14 z dnia 31.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 1996)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1996


Uchwała Nr LXII/551/14 z dnia 31.03.2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2633)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2633


Uchwała Nr LXII/553/14 z dnia 31.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2634)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2634


Zarządzenie Nr 0050.96.2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2013 rok


Uchwała Nr LXIII/556/14 z dnia 23.04.2014 w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2161)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2161


Uchwała Nr LXIII/558/14 z dnia 23.04.2014 w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2162)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2162


Uchwała Nr LXIII/559/14 z dnia 23.04.2014 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2163)


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2163


Uchwała Nr LXV/580/14 z dnia 30.05.2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2683)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2683

Uchwała Nr LXV/581/14 z dnia 30.05.2014 o uchyleni uchwały nr XL/408/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2684)
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2684

Uchwała Nr LXV/582/14 z dnia 30.05.2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2685)
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2685

Uchwała Nr LXV/587/14 z dnia 30.05.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe przedszkoli publicznych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2686)
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2686

Uchwała Nr LXV/588/14 z dnia 30.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 2687)
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2687

Uchwała Nr LXVII/596/14 z dnia 28.06.2014 w sprawie Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 3140)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3140  


Uchwała Nr LXIX/601/14 z dnia 31.07.2014 w sprawie zmiany w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 3476)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3476


Uchwała Nr LXIX/607/14 z dnia 31.07.2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 3477)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3477


Uchwała Nr LXIX/609/14 z dnia 31.07.2014 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 3478)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3478


Uchwała Nr LXX/615/14 z dnia 25.09.2014 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4083)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4083


Uchwała Nr LXX/616/14 z dnia 25.09.2014 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Skate parku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4084)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4084


Uchwała Nr LXX/617/14 z dnia 25.09.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4085)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4085


Uchwała Nr LXX/620/14 z dnia 25.09.2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4086)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4086


Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.09.2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014r., poz. 4148)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4148


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego VI KADENCJA 2010-2014
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:26.07.2012 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.10.2014 08:15