Uchwała Nr XXVIII/234/08 z dnia  25.07.2008 o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 259, poz. 2769)


Uchwała Nr XXVIII/236/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Długopole Dolne

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 12.09.2008 r. Nr 247, poz. 2637)


Uchwała Nr XXVIII/237/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Długopole-Zdrój

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2638)


Uchwała Nr XXVIII/238/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Gorzanów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2639)


Uchwała Nr XXVIII/239/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Idzików

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2640)


Uchwała Nr XXVIII/240/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Kamienna

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2641)


Uchwała Nr XXVIII/241/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Marianówka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2642)


Uchwała Nr XXVIII/242/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Mielnik

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2643)


Uchwała Nr XXVIII/243/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Międzygórze

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2644)


Uchwała Nr XXVIII/244/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Młoty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2645)


Uchwała Nr XXVIII/245/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Nowa Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2646)


Uchwała Nr XXVIII/246/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Nowa Łomnica

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2647)


Uchwała Nr XXVIII/247/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Nowy Waliszów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2648)


Uchwała Nr XXVIII/248/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Piotrowice

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2649)


Uchwała Nr XXVIII/249/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Pławnica

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2650)


Uchwała Nr XXVIII/250/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Ponikwa

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2651)


Uchwała Nr XXVIII/251/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Poręba

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2652)


Uchwała Nr XXVIII/252/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Spalona

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2653)


Uchwała Nr XXVIII/253/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Stara Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2654)


Uchwała Nr XXVIII/254/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Stara Łomnica

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2655)


Uchwała Nr XXVIII/255/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Starkówek

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2656)


Uchwała Nr XXVIII/256/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Stary Waliszów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2657)


Uchwała Nr XXVIII/257/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Szklarka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2658)


Uchwała Nr XXVIII/258/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Topolice

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2659)


Uchwała Nr XXVIII/259/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Wilkanów

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2660)


Uchwała Nr XXVIII/260/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Wójtowice

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2661)


Uchwała Nr XXVIII/261/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Wyszki

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2662)


Uchwała Nr XXVIII/262/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Zabłocie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2663)


Uchwała Nr XXVIII/263/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Sołectwa Zalesie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2664)


Uchwała Nr XXVIII/264/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2665)


Uchwała Nr XXVIII/265/08 z dnia  25.07.2008 w sprawie statutu Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 24.09.2008 r. Nr 247, poz. 2666)


Uchwała Nr XXVIII/266/08 z dnia  25.07.2008 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 05.09.2008 r. Nr 238, poz. 2597)


Uchwała Nr XXXII/291/08 z dnia  29.10.2008 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku od   nieruchomości i podatku leśnego obowiązującego na terenie Gminy

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 28.11.2008 r. Nr 308, poz. 3631)


Uchwała Nr XXXII/292/08 z dnia  29.10.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 23.01.2009 r. Nr 9, poz. 166)


Uchwała Nr XXXII/295/08 z dnia  29.10.2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 28.11.2008 r. Nr 308, poz. 3632)


Uchwała Nr XXXII/297/08 z dnia  29.10.2008 w sprawie zniesienia sołectwa Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 28.11.2008 r. Nr 308, poz. 3633)


Uchwała Nr XXXIV/308/08 z dnia  28.11.2008 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 16.12.2008 r. Nr 321, poz. 4113)


Uchwała Nr XXXIV/317/08 z dnia  28.11.2008 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 30.01.2009 r. Nr 12 poz.293)
Uchwała Nr XXXV/320/08 z dnia  19.12.2008 w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: Strażackiej, Osiedlowej i Wojska Polskiego
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 08.04.2009 r. Nr 61, poz. 1247)

Uchwała Nr XXXV/321/08 z dnia  19.12.2008 w sprawie nadania nazw ulic na obszarze miejscowości Biała Woda
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 18.02.2009 r. Nr 25, poz.615)

Uchwała Nr XXXVII/331/08 z dnia  30.01.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 06.03.2009 r. Nr 37, poz. 795)
Uchwała Nr XXXIX/356/08 z dnia  27.03.2009 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 22.04.2009 r. Nr 70, poz. 1509)

Uchwała Nr XL/363/08 z dnia  24.04.2009 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"w Bystrzycy Kłodzkiej
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 22.06.2009 r. Nr 106, poz. 2160)

Uchwała Nr XL/364/08 z dnia  24.04.2009 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 19.05.2009 r. Nr 88, poz. 1864)


Uchwała Nr XLIII/377/09 z dnia 25.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gorzanów, dz. nr 413

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 25.08.2009 r. Nr 138, poz. 2788)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego od lipca 2008 r. do października 2010
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:20.07.2012 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:25.07.2012 08:40