Zarządzenie nr 0151-373/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151-374/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151-375/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 2 (garaż) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Kolejowej 7B


Zarządzenie nr 0151-376/2003 z dnia 02.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 124/2 o pow. 332 m2, położonej w obrębie Długopola Zdroju w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


Zarządzenie nr 0151-377/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 28/2 o pow. 0,12 ha położonej w Międzygórzu


 Zarządzenie nr 0151-378/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 883/5 o pow. 0,3465 ha położonej w Wilkanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-379/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych nr 66 i 67  o łącznej pow. 2,20 ha położonych w Paszkowie Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-380/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej 422/1 położonej w Pławnicy Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-381/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 251/3 położonej w Porębie Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-382/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych nr 892/1 oraz części nr 893/1 położonych w Starej Łomnicy Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-383/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej n 1055 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151-384/2003 z dnia 03.12.2003 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 19 o pow. 0,48 ha położonej w obrębie Piotrowic


Zarządzenie nr 0151-385/2003 z dnia 05.12.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-386/2003 z dnia 08.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Międzylesiu przy ul. Mickiewicza 5 w granicach działek nr 189/7 i 189/8


Zarządzenie nr 0151-387/2003 z dnia 10.12.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-388/2003 z dnia 10.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywolawczej dotyczącej sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siemiradzkiego 2


Zarządzenie nr 0151-389/2003 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-390/2003 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 132 o pow. 0,61 ha


Zarządzenie nr 0151-391/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-392/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej we wsi Stary Waliszów nr 6


Zarządzenie nr 0151-393/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 49/7 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0151-394/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-395/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 8


Zarządzenie nr 0151-396/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 321 położonej we wsi Wilkanów Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-397/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie  powołania komisji w celu przyjęcia darowizny  nieruchomości zabudowanej w udziale 7541/10000 części położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 7A od Województwa Dolnośląskiego


Zarządzenie nr 0151-398/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie  unieważnienia w całości zarządzenia nr 0152-205/2003 z dnia 15 lipca 2003 r.


Zarządzenie nr 0151-399/2003 z dnia 17.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 6


Zarządzenie nr 0151-400/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-401/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/13 w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-402/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-403/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-404/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-405/2003 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty czynszowej za lokal użytkowy


Zarządzenie nr 0151-406/2003 z dnia 24.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-407/2003 z dnia 24.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-408/2003 z dnia 24.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 (garaż) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej  179 A


Zarządzenie nr 0151-409/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczoengo nieruchomości niezabudowanej nr 2/1 położonej we wsi Stary Waliszów Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-410/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej nr 212 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna


Zarządzenie nr 0151-411/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  niezabudowanej nr 98/3 położonej we wsi Nowa Łomnica Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-412/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 914 i 920 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-413/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej nr 53/1 i 55 położonych w Nowej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0151-414/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza wraz ze sprzętem i wyposażeniem pomieszczeń położonych na działkach nr 374 i 375 o łącznej powierzchni 4788 m2


Zarządzenie nr 0151-415/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego o pow. 20 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A na rzecz biura rachunkowego


Zarządzenie nr 0151-416/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Kolejowej nr 169 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-417/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydzierżąwienia części nieruchomości, stanowiących własność gminy położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej  w granicach działki nr 46 i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 231/1 w drodze bezprzetargowej na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców


Zarządzenie nr 0151-418/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawine grunty położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-420/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego i gruntu położonego w Starej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0151-421/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej garażu o pow. 26 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 7A z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 0151-422/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 179B/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-423/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 1  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-424/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 2  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-425/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 3  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-426/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 4  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-427/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 5  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-428/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 6  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-430/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0151-431/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 18


Zarządzenie nr 0151-432/2003 z dnia 31.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0151-433/2003 z dnia 31.12.2003 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-434/2003 z dnia 31.12.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.05.2018 19:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 11:04