Zarządzenie nr 0151-331/2003 z dnia 03.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 519/1 położonej w Starym Waliszowie


Zarządzenie nr 0151-332/2003 z dnia 03.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Bocznej


Zarządzenie nr 0151-333/2003 z dnia 04.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-334/2003 z dnia 04.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-335/2003 z dnia 04.11.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty za wykup budynku gospodarczego w Starym Waliszowie na działce nr 507


Zarządzenie nr 0151-337/2003 z dnia 12.11.2003 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-338/2003 z dnia 13.11.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/7 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-339/2003 z dnia 13.11.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul.  Okrzei nr 20/13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-340/2003 z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowyn


Zarządzenie nr 0151-341/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 6


Zarządzenie nr 0151-342/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położoneho w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-343/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położoneho w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-344/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0151-345/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 49/7 o pow. 1994 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze drogą II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-346/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179A drogą II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-347/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 1 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-348/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 2 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-349/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 3 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-350/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 4 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-351/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 5 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-352/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży lokalu nr 6 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe położonego w Ponikwie nr 41 w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-353/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-354/2003 z dnia 19.11.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0151-355/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej


Zarządzenie nr 0151-356/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie nr 0151-357/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-358/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-359/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-360/2003 z dnia 20.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-361/2003 z dnia 21.11.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej nr 17/5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151-362/2003 z dnia 21.11.2003 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych wraz zwyposażeniem i sprzętem medycznym położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej


Zarządzenie nr 0151-363/2003 z dnia 21.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej


Zarządzenie nr 0151-364/2003 z dnia 21.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-365/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywołwaczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-366/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-367/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43 z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe


 Zarządzenie nr 0151-368/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego położonego w Wilkanowie nr 136/3


 Zarządzenie nr 0151-369/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania sprzętu stomatologicznego na rzecz lekarza stomatologa


 Zarządzenie nr 0151-370/2003 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania przez gminę unitu stomatologicznego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0151-371/2003 z dnia 26.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Jednostce Administracji Oświatowej w Bystrzycy Kłodzkiej jako jednostki organizacyjnej gminy


 Zarządzenie nr 0151-372/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.05.2018 18:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 10:39