Zarządzenie nr 0151-296/2003 z dnia 03.10.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przeatrgów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lasówka Gmina Bystrzyca Klodzka


Zarządzenie nr 0151-297/2003 z dnia 03.10.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przeatrgów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Starkówek Gmina Bystrzyca Klodzka


Zarządzenie nr 0151-298/2003 z dnia 03.10.2003 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 0151/270/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Klodzkiej z dnia 19 października 2000 r.


Zarządzenie nr 0151-299/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru kaplicy cmentarnej


Zarządzenie nr 0151-300/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-301/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-302/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Rycerskiej


Zarządzenie nr 0151-303/2003 z dnia 07.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-304/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-305/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-306/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-307/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-308/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wykupu budynku mieszkalno-inwentarskiego nr 51 wraz z działką nr 388/1 położonego w Pławnicy


Zarządzenie nr 0151-309/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej wraz z przynależną do lokalu ułamkową częścią gruntu


Zarządzenie nr 0151-310/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5 położonych w Bystrzycy Klodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151-311/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 98/1 i 98/2 położonych w Marianówce


Zarządzenie nr 0151-312/2003 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-313/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-314/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


 Zarządzenie nr 0151-315/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Odrowąża


Zarządzenie nr 0151-316/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły położonej w Starm Waliszowie 6


 Zarządzenie nr 0151-317/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu opracowania programu wspierania małych i średnich przedsiębirstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0151-318/2003 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. M. Konopnickiej nr 11/1A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-319/2003 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/8 w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-320/2003 z dnia 28.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 0151-321/2003 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie powołania zespołu celem przeprowadzenia dowodu z nieruchomości rolnej położonej na terenie Gminy Bystrzycy Kłodzkiej w obrębie wsi Nowy Waliszów będących własnością Estońskich Zakładów Kamienia Budowlanego "Kambuz" sp. z o. o.


Zarządzenie nr 0151-322/2003 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


 Zarządzenie nr 0151-323/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie nr 0151-324/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


 Zarządzenie nr 0151-325/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie, obiektu drobnego handlu położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-326/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151/118/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.


 Zarządzenie nr 0151-327/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia sprzętu stomatologicznego od lekarza stomatologa znajdującego się w gabinecie stomatologicznym nr 108 w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8


 Zarządzenie nr 0151-328/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 38/2 położonej w Nowym Waliszowie na cele budownictwa


 Zarządzenie nr 0151-329/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0151-330/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.05.2018 18:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 10:20