Zarządzenie nr 0151-255/2003 z dnia 03.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej Przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-256/2003 z dnia 04.09.2003 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli na terenie wysiewu wapna nawozowego przez rolników Bystrzyca Kłodzka na zadanie rekultywacyjne pn.: "Wapnowanie gleb na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-257/2003 z dnia 04.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-258/2003 z dnia 05.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-259/2003 z dnia 08.09.2003 r. w sprawie opłat za dowóz dzieci z poza obwodu szkoly


Zarządzenie nr 0151-260/2003 z dnia 09.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego IGP/340/37/2003


Zarządzenie nr 0151-261/2003 z dnia 09.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-262/2003 z dnia 09.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-263/2003 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego IGP/340/29/2003


Zarządzenie nr 0151-264/2003 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-265/2003 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jenorodzinnego położonego w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-266/2003 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej


Zarządzenie nr 0151-267/2003 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego  lokalu mieszkalnego nr 3 położego w Porębie 45


Zarządzenie nr 0151-268/2003 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o pow. 126 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Mickiewicza


Zarządzenie nr 0151-269/2003 z dnia 17.09.2003 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego  nieograniczonego pomieszczeń użytkowych w Baszcie Wodnej przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-270/2003 z dnia 17.09.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiaj ul. Polna 10 w granicach działki nr 888/7


Zarządzenie nr 0151-271/2003 z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przydziału lokali użytkowych przy ul. Rycerskiej nr 10/1 i Placu Wolności nr 5/3 w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-272/2003 z dnia 18.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalno-użytkowym w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-273/2003 z dnia 18.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0151-274/2003 z dnia 19.09.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Konopnickiej 11/11 w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-274a/2003 z dnia 19.09.2003 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu pn.: "Zadbaj o swoje środowisko"


Zarządzenie nr 0151-275/2003 z dnia 22.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Kolejowej 179A


Zarządzenie nr 0151-276/2003 z dnia 22.09.2003 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonego na terenie miasta Bystrzyca Klodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-277/2003 z dnia 23.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości nr 30/3 o pow. 416 m2 połozonej w Kamiennej


Zarządzenie nr 0151-278/2003 z dnia 23.09.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524, 1028, 66 w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum na rzecz Telefonii Dialog


Zarządzenie nr 0151-279/2003 z dnia 24.09.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. wydzierżawienia części działki nr 566 o pow. 80 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy połozonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 26 na rzecz hotelu Piast


Zarządzenie nr 0151-280/2003 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Waliszowie nr 6


Zarządzenie nr 0151-281/2003 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejecia nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Waliszowie nr 6 w granicach działki nr 517


Zarządzenie nr 0151-282/2003 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 36


Zarządzenie nr 0151-283/2003 z dnia 25.09.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzi 36 w granicach działki 110/1


Zarządzenie nr 0151-284/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-232/2003 z dnia 13 sierpnia 2003 r.


Zarządzenie nr 0151-285/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-286/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 1 połozonego w Ponikwie 41 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-287/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu nr 2 położonego w Ponikwie 41 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-288/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu nr 3 położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-289/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4 położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-290/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu nr 5 położonego w Ponikwie 41 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-291/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego lokalu nr62 położonego w Ponikwie 41 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-292/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0151-293/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Międzylesiu przy ul. Mickiewicza 5 w granicach działek nr 189/7 i 189/8


Zarządzenie nr 0151-294/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 354 i 472 o długosci 0,915 km we wsi Gorzanów


Zarządzenie nr 0151-295/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie wydzierzawienia działek nr 34, 39, 53, 63, 230 i części działki nr 33 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna oraz części działki nr 285 położonej na terenie miasta Bystrzyca Klodzka obręb Stara Bystrzyca stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w drodze bezprzetargowej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:13.05.2018 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 09:00