Zarządzenie nr 0151-182/2003 z dnia 01.07.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wynajmu estrady zadaszonej dla osób fizycznych i prawnych


Zarządzenie nr 0151-183/2003 z dnia 01.07.2003 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-184/2003 z dnia 01.07.2003 r. w sprawie ustalenia ceny biletów wstępu na basen kąpielowy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-185/2003 z dnia 01.07.2003 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej w granicach działki nr 46 o pow. 2,2646 ha i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 231/1 o pow.0,80 ha


Zarządzenie nr 0151-186/2003 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Konopnickiej nr 11/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-187/2003 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie umorzenia części odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań pieniężnych za wykup nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Moniuszki


Zarządzenie nr 0151-188/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej do przeprowadzadzenia odbioru końcowego robót inwestycji pn. "Odbudowa drogi gminnej - ul. Śnieżna w Międzygórzu" z ramienia Inwestora tj. Gminy Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-189/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZOZ Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-190/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lasówka Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-191/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowdzenia przetargu na: "Kredyt inwestycyjny długoterminowy złotowy w kwocie 3 444 000 zł"


Zarządzenie nr 0151-192/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót inwestycji pn: "Budowa wodociągu wiejskiego sieci z przyłączami w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0151-193/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 2 wraz ze sprzedażą  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 6


Zarządzenie nr 0151-194/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawieodstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż budynku gospodarczego wraz ze sprzedażą gruntu przynależną do budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie nr 0151-195/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20a


Zarządzenie nr 0151-196/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 4 wraz ze sprzedażą ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20a


Zarządzenie nr 0151-197/2003 z dnia 08.07.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 5 wraz ze sprzedażą ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20a


Zarządzenie nr 0151-198/2003 z dnia 10.07.2003 r. w sprawie  podmiotowych stron BIP podległych Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-199/2003 z dnia 10.07.2003 r. w sprawie  zasad uaktualniania informacji zamieszcznych na podmiotowych stronach BIP- Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-199a/2003 z dnia 14.07.2003 r. w sprawie  komunalizacji dróg we wsi Poniatów


Zarządzenie nr 0151-200/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie  stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 179b/4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-201/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek nr 312 o pow. 0,47 ha i nr 303 o pow. 0,06 ha położonych w obrębie Międzygórza w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


Zarządzenie nr 0151-202/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie   sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w granicach działek nr 449/1 o pow. 0,85 ha i nr 449/2 o pow. 0,62 ha położonych w obrębie Pławnica na cele budownictwa mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0151-203/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działki n556 o pow. 80 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Okrzei 26 na rzecz Hotelu "Piast"


Zarządzenie nr 0151-204/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej III-go przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 6


Zarządzenie nr 0151-205/2003 z dnia 15.07.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bydtrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-206/2003 z dnia 18.07.2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych w Ośrodku Zdrowia w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151-207/2003 z dnia 22.07.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-208/2003 z dnia 22.07.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152-156/2003 z dnia 17.06.2003 r. dot. najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym, położonym w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-209/2003 z dnia 22.07.2003 r. w sprawie najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Straży Pożarnej w granicach działki nr 301 położonej w Starej Bystrzycy na cele użytkowe


Zarządzenie nr 0151-210/2003 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie  przydziału lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Rycerskiej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-211/2003 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie komunalizacji zabudowanej położonej w Lasówce


Zarządzenie nr 0151-212/2003 z dnia 28.07.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki nr 6 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0151-213/2003 z dnia 29.07.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do mieszkańców wsi Szczawina w granicach działki nr 31/2 o pow. 0,30 ha na cele budownictwa mieszkalnego


Zarządzenie nr 0152-213a/2003 z dnia 31.07.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:11.05.2018 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 13:52