Zarządzenie nr 0152-146/2003 z dnia 05.06.2003 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli realizacji uchwały nr IV/30/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na której zaprzestano produkcji rolnej


Zarządzenie nr 0152-147/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w granicach działki nr 76 położonej obręb Wójtowice Huta na cele budownictwa mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0152-148/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Mickiewicza w granicach działki nr 935 o pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na plac manewrowy wraz z parkingiem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-149/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 10


Zarządzenie nr 0152-150/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Nadbrzeżnej w granicach działki nr 10170 o pow. 16 m2


Zarządzenie nr 0152-151/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie unieważnienia  w całości protokołu rokowań przeprowadzonych w dniu 14 maja 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 11


Zarządzenie nr 0152-152/2003 z dnia 10.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 131 (staw) oraz nieruchomości zabudowanej nr 136/4 położonych we wsi Starkówek 1


Zarządzenie nr 0152-153/2003 z dnia 12.06.2003 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania podań i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień i zieleni miejskiej na terenie miejscowości Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój i Międzygórze


Zarządzenie nr 0152-154/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 dzierżawionych gruntów przylegających do lokali gastronomicznych w sposób widocznie wydzielony w celach konsumpcyjnych położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-155/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w granicach działek nr 1145/1 o pow. 0,40 ha i nr 1145/5 o pow. 0,17 ha położonych obręb Stara Łomnica na cele budownictwa mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0152-156/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym położonym w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0152-156a/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lasówka Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-157/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej III - go przetargu ustnego nieograniczonegonajmu pomieszczenia użytkowego o pow. 30,00 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6


Zarządzenie nr 0152-157a/2003 z dnia 17.06.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0152-158/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0152-159/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0152-160/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0152-161/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-162/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie powołania Pełnomicnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-163/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-164/2003 z dnia 18.06.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty za wykup budynku gospodarczego w Starym Waliszowie na działce nr 507


Zarządzenie nr 0151-165/2003 z dnia 23.06.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 0151-166/2003 z dnia 23.06.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0151-167/2003 z dnia 24.06.2003 r. w sprawie stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. Kolejowej nr 179b/12 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-168/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w granicach działki nr 259 o pow. 0,14 ha położonej obręb Długopole Dolne na cele rolne


Zarządzenie nr 0151-169/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia - przekazania lokalu użytkowego (laboratorium protetycznego) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-170/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie przy ul. Strażackiej w granicach działki nr 46 o pow. 2,2646 ha i na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki nr 231/1 o pow. 0,80 ha


Zarządzenie nr 0151-171/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-172/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-173/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-174/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie powołania komisji ww celu przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym nr 37 w granicach działki nr 94/6


Zarządzenie nr 0151-175/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 49/7 o pow. 1994 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-176/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 10


Zarządzenie nr 0151-177/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-178/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0151-179/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 4 wraz ze sprzedażą ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 6


Zarządzenie nr 0151-180/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 11


Zarządzenie nr 0151-181/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 0151/239/2002 z dnia 30 października 2002 roku


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:11.05.2018 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 13:14