Zarządzenie nr 0152-119/2003 z dnia 05.05.2003 r. w sprawie zmiany komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybranie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-119a/2003 z dnia 05.05.2003 r. w sprawie powołania komisji inwantaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu środków trwałych i innych rzeczowych skłądników majątkowych w Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-120/2003 z dnia 06.05.2003 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 179/6 położonej w Ponikwie na cele budownictwa mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0152-121/2003 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przyjęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0152-122/2003 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie przedłużenia terminu spłaty raty za wykup działek budowlanych w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0152-123/2003 z dnia 14.05.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Waliszowie


Zarządzenie nr 0152-124/2003 z dnia 14.05.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0152-125/2003 z dnia 14.05.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0152-126/2003 z dnia 14.05.2003 r. w sprawie  odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6  wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu mieszkalnego położonegow Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej


Zarządzenie nr 0152-127/2003 z dnia 14.05.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie nr 0152-128/2003 z dnia 19.05.2003 r. w sprawie  powołania komisji losującej do ustalenia składu osobowego komisji obwodowych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-129/2003 z dnia 19.05.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego w Wilkanowie nr 136/3


Zarządzenie nr 0152-130/2003 z dnia 20.05.2003 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 54/6 położonej we wsi Mostowice


Zarządzenie nr 0152-131/2003 z dnia 20.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003


Zarządzenie nr 0152-132/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 944 o pow. 26,84 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0152-133/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1331 o pow. 1774 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum drogą II - go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-134/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie najmu pomieszczenia użytkowego (gabinet stomatologiczny nr 109) wraz z wyposażeniem i sprzętem stomatologicznym położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8 w drodze przetargu pisemnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0152-135/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Mickiewicza w granicach części działki nr 286 o pow. 126 m2


Zarządzenie nr 0152-136/2003 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0152-137/2003 z dnia 23.05.2003 r. w sprawie powołania do składu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum pracowników samorządowych, pracownika szpitala i pracowników Państwowego Domu Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 0152-138/2003 z dnia 23.05.2003 r. w sprawie powołania komisji losującej do ustalenia składu osobowego komisji obwodowych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-139/2003 z dnia 23.05.2003 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Gminie Bystrzyca Kłodzka, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-140/2003 z dnia 28.05.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego nr 1 (restauracja "Brydż") przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-141/2003 z dnia 29.05.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0152-142/2003 z dnia 29.05.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-143/2003 z dnia 29.05.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-144/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Estetyka wsi i zagrody wiejskiej w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2003 r." oraz powołania komisji konkursowej


Zarządzenie nr 0152-145/2003 z dnia 30.05.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia- maj 2003
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:10.05.2018 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 11:58