Zarządzenie nr 0152-89/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 471 o pow. 15 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0152-90/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/46/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. dot. wydzierżawienia części działki nr 355/5 o pow. 600 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Orężnej na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z przeznaczeniem na stanowiska PKS


Zarządzenie nr 0152-91/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego i gruntu położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej


Zarządzenie nr 0152-92/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w granicach części działki nr 172 położonej w obrębie Starej Bystrzycy na rzecz firmy POLKOMTEL z siedzibą w Warszawie


Zarządzenie nr 0152-93/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawiesprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Odrowąża


Zarządzenie nr 0152-94/2003 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie nr 0152-95/2003 z dnia 02.04.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 45/2, 460 i 461


Zarządzenie nr 0152-96/2003 z dnia 02.04.2003 r. w sprawie przedłużenia terminu spłaty za zamianę nieruchomości


Zarządzenie nr 0152-97/2003 z dnia 03.04.2003 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-98/2003 z dnia 03.04.2003 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka nieruchomośći zabudowanej położonej w granicach działki nr 60 w Nowej Bystrzycy od Bystrzyckich Fabryk Mebli S.A w zamian za zobowiązania podatkowe


Zarządzenie nr 0152-99/2003 z dnia 07.04.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do mprzeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0152-100/2003 z dnia 07.04.2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0152-101/2003 z dnia 07.04.2003 r. w sprawie powołania zespołu ds. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stary Waliszowie w Szkołę Publiczną


Zarządzenie nr 0152-102/2003 z dnia 08.04.2003 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w granicach części działki nr 41/1 położonej w obrębie Międzygórza w drodze przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie nr 0152-103/2003 z dnia 08.04.2003 r. w sprawie  przejęcia od Jednoski Administracji Oświatowej i przekazania w administrację nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-103a/2003 z dnia 15.04.2003 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 0151/229/2001 Zarządu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 września 2001 r.


Zarządzenie nr 0152-104/2003 z dnia 15.04.2003 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Wilkanów w granicach działek nr 748/2 i 749/4 stanowiących własność Gminy Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-105/2003 z dnia 15.04.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej


Zarządzenie nr 0152-106/2003 z dnia 16.04.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybranie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-107/2003 z dnia 18.04.2003 r. w sprawie powołania do pracy w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


Zarządzenie nr 0152-108/2003 z dnia 22.04.2003 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Międzyleśnej nr 8/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-109/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0152-110/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0152-111/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia ostatecznego odbioru remontowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach: Pławnica droga nr 556 i 555, Idzików droga nr 615 i 643 i Wilkanów droga nr 666 i 619


Zarządzenie nr 0152-112/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Waliszowie


Zarządzenie nr 0152-113/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 281 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0152-114/2003 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie opłat za używanie kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0152-115/2003 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie  zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełaniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r.


Zarządzenie nr 0152-116/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny nr 109) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0152-116a/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie  oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej Przychodnią Zdrowia stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza w granicach działek nr 374, 375


Zarządzenie nr 0152-117/2003 z dnia 30.04.2003 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania - przejęcia nieruchomości zabudowanej - Ratusz położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności 1


Zarządzenie nr 0152-118/2003 z dnia 30.04.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:10.05.2018 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.06.2018 09:57