Zarządzenie nr 0151-410/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 449/1 o pow. 0,85 ha i nr 449/2 o pow. 0,62 ha połozonych w obrębie Pławnicy na cele rolne


Zarządzenie nr 0151-411/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne korzystanie pomieszczeń położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 o łącznej pow. 4788 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-412/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego


Zarządzenie nr 0151-413/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-414/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-415/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej


Zarządzenie nr 0151-416/2004 z dnia 01.12.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Zakładu Ciesielsko - Dekarskiego, Bystrzyca Kłodzka prac remontowych  w budynku Szkoły Podstawowej WSE


Zarządzenie nr 0151-417/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-418/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10


Zarządzenie nr 0151-419/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-420/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 338/9 położonej we wsi Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-421/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 585 położonej we wsi Poręba, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-422/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie przedłużenia terminu spłaty zobowiązań pieniężnych za wykup działek budowlanych w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0151-423/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie komunalizacji dróg transportu rolnego w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0151-424/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 76/2 położonej we wsi Wójtowice, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-425/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lasówka, Gmina Bystrzyca Kłodzka na cele zabudowy letniskowej


Zarządzenie nr 0151-426/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej nr 182 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-427/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 15/2 o powierzchni 0,31 ha


Zarządzenie nr 0151-428/2004 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 839/2 o po. 0,03 ha


Zarządzenie nr 0151-429/2004 z dnia 16.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszklanego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-430/2004 z dnia 16.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-431/2004 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego Or.340-4/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-432/2004 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie unieważnienia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-433/2004 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 7


Zarządzenie nr 0151-434/2004 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15a


Zarządzenie nr 0151-435/2004 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie umorzenia w całości odsetek z tytułu nie uiszczenia w terminie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki


Zarządzenie nr 0151-436/2004 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkownika wieczystego działki nr 293/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 16-18


Zarządzenie nr 0151-437/2004 z dnia 23.12.2004 r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych i zwolnienia z płatności czynszu z tytułu najmu budynku mieszkalnego położonego w Idzikowie


Zarządzenie nr 0151-438/2004 z dnia 27.12.2004 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-439/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Starobystrzyckiej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-440/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 22


Zarządzenie nr 0151-441/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 1


Zarządzenie nr 0151-442/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20A


Zarządzenie nr 0151-443/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-444/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawione grunty położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-445/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie przedłużenia umoey dzierżawy n aokres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 387/2 o pow. 0,94 ha


Zarządzenie nr 0151-446/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie przedłużenia umoey dzierżawy n aokres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 769/2 o pow. 12,00 ha


Zarządzenie nr 0151-447/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-448/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy realizacji zamówień  zamówień na zakupy materiałów i usług o wartości do 6 000 euro na dany rok budżetowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-449/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie  określenia stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. Kolejowej nr 179B/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-450/2004 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Marianówka w granicach działki nr 37 i 40 o łącznej powierzchni 4,37 ha


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:18.05.2018 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 10:28