Zarządzenie nr 0151-381/2004 z dnia 05.11.2004 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na utrzymanie i administrację Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-382/2004 z dnia 08.11.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej budynku kotłowni położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-383/2004 z dnia 09.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-384/2004 z dnia 09.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0151-385/2004 z dnia 09.11.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-367/2003 z dnia 24 listopada 2003 r.,  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151-386/2004 z dnia 09.11.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-431/2003 z dnia 24 grudnia 2003 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowa 18


Zarządzenie nr 0151-387/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-388/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-293/2004 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 sierpnia 2004 r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 10 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie nr 0151-389/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 10 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie nr 0151-390/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 6 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151-391/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej


Zarządzenie nr 0151-392/2004 z dnia 16.11.2004 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji mebli i sprzętu znajdującego się w budynku położonym w Międzygórzu przy ul. Pocztowej nr 1 (była szkoła)


Zarządzenie nr 0151-393/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Or.340-3/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-394/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10 do adaptacji na cele mieszkalne


Zarządzenie nr 0151-395/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-396/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 8 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-397/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-398/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM.340-6/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-399/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomości stanowiące własność gminy, położonych na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek nr 4/1, 4/2, 30/3 o łącznej powierzchni 4,96 ha


Zarządzenie nr 0151-400/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość, stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 109 o powierzchni 2,00 ha


Zarządzenie nr 0151-401/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego suszarni polowej


Zarządzenie nr 0151-402/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 104/2 położonej we wsi Paszków Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-403/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 46/3 położonej we wsi Piotrowice Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-404/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 488/1 położonej we wsi Pławnica Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-405/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 919 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0151-406/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nr 780/2 położonej we wsi Stary Waliszów, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-407/2004 z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie nr 0151-408/2004 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-409/2004 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.05.2018 18:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 10:14