Zarządzenie nr 0151-347/2004 z dnia 01.10.2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 1037/1 będącej własnością Gminy Bystrzyca Kłodzka na nieruchomość niezabudowaną położoną w Gorzanowie w granicach działki nr 1108/4 o pow. 0,2095 ha


Zarządzenie nr 0151-348/2004 z dnia 06.10.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy Placu Wolności nr 16 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-349/2004 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania konteneru mieszkalnego


Zarządzenie nr 0151-350/2004 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie  umorzenia odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań pieniężnych za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-351/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej kontenera szwedzkiego


Zarządzenie nr 0151-352/2004 z dnia 15.10.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru końcowego remontu drogi transportu rolnego w Szklarce, Gmina Bystrzyca Kłodzka, o dł. 1065 mb, dz. nr 104, 90, 94, 96, 92


Zarządzenie nr 0151-353/2004 z dnia 15.10.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego na zakup serwera i programu Linux oraz instalacje oprogramowania i wdrożenia systemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Or.340-3/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-354/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej


Zarządzenie nr 0151-355/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-356/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0151-357/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-358/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-359/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-360/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-361/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł.ożonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-362/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokali położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-363/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GKM/340-6/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-364/2004 z dnia 19.10.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 97, 109, 181, 183, części 193 o łącznej pow. 12,62 ha


Zarządzenie nr 0151-365/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Zakładu Instalacyjno-Budowlanego w Bystrzycy Kłodzkiej prac remontowych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-366/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1169/2 o pow. 0,2239 ha


Zarządzenie nr 0151-367/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działek nr 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4 (AM-2) połozonych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-368/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0151-369/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Odrowąża


Zarządzenie nr 0151-370/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-177/2003 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27.06.2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetrgowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego połozonego przy Osiedlu Kolorowym


Zarządzenie nr 0151-371/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-372/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-5/2004 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Małym Rynku 3 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszklano-użytkowe


Zarządzenie nr 0151-373/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-374/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-375/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na stanowisko sekretarza biura Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-376/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


Zarządzenie nr 0151-377/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia użytkowego nr 112 i 113 położonego na I piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 8 w drodze przetargu ustnegonieograniczonego z przeznaczeniem na usługi medyczne


Zarządzenie nr 0151-378/2004 z dnia 28.10.2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-379/2004 z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-380/2004 z dnia 29.10.2004 r. w sprawie przekazania do bezpłatnego korzystania nieruchomości położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 131 o pow. 0,06 ha


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.05.2018 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 09:53