Zarządzenie nr 0151-277/2004 z dnia 04.08.2004 r. w sprawie powołania komisji do kontroli na terenie wysiewu wapna nawozowego przez rolników Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach zadania rekultywacyjnego pn. "Wapnowanie gleb na użytkach rolnych na terenie województwa dolnośląskiego - obszar gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0151-277a/2004 z dnia 04.08.2004 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiących załącznik nr 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych


Zarządzenie nr 0151-278/2004 z dnia 04.08.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka sprzętu medycznego, wyposażenia, pomieszczeń oraz bielizny na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-279/2004 z dnia 04.08.2004 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne korzystanie z pokoju nr 207 położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 ołącznej pow. 4788 m2 na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-280/2004 z dnia 10.08.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Międzyleśnej 8/2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-281/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia mienia likwidowanej Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie oraz przekazania mienia Waliszowskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu


Zarządzenie nr 0151-282/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na "Wykonanie robót remontowych dachu w budynku Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej" E.340-3/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-283/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia Burmistrza nr 0151-202/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 226 położonej w Starej Bystrzycy obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-284/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej we wsi Wójtowice Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-285/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Wójtowice części nieruchomości nr 51/4 położonej we wsi Wójtowice Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-286/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 72 położonej w Nowej Łomnicy Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-287/2004 z dnia 12.08.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności


Zarządzenie nr 0151-288/2004 z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/35/2004 na "Odbudowę muru oporowego przy Pl. Szpitalnym 4 w Bystrzycy Kłodzkiej" - II etap


Zarządzenie nr 0151-289/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie odwołania kierownika Zakladu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-290/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie powoerzenia pełnienia obowiązków kierownika Zakladu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Klodzkiej


Zarządzenie nr 0151-291/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej nr 10/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-292/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Waliszowie nr 6 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Waliszowie


Zarządzenie nr 0151-293/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 10 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie nr 0151-294/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-295/2004 z dnia 17.08.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151-296/2004 z dnia 18.08.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-297/2004 z dnia 18.08.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-298/2004 z dnia 24.08.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Waliszowie nr 6 w granicach działki 517


Zarządzenie nr 0151-299/2004 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-300/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i wyposażenia


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:16.05.2018 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 09:10