Zarządzenie nr 0151-239/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli realizacji uchwały nr XVIII/124/03 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej


Zarządzenie nr 0151-240/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego nr 205 położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu


Zarządzenie nr 0151-241/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne korzystanie pomieszczenia użytkowego nr 212 położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 o łącznej pow. 4788 m2 na rzecz Ochotniczego Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-242/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie przekazania okien z Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej  ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-243/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-81/2004 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej ma rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Floriańskiej


Zarządzenie nr 0151-244/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 308 (AM-4) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej


Zarządzenie nr 0151-245/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem pomieszczeń położonych na parterze budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8 będących przedmiotem najmu NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego


Zarządzenie nr 0151-246/2004 z dnia 05.07.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/26/2004 na "Oświetlenie drogowe ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej " - I etap


Zarządzenie nr 0151-247/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-248/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 2  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe, położonego w Ponikwie 41


Zarządzenie nr 0151-249/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu nr 4  przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe, położonego w Starej Łomnicy 95A


Zarządzenie nr 0151-250/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie nr 0151-251/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-252/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego najmu lokalu użytkowego o pow. 212,20 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6


Zarządzenie nr 0151-253/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie przejęcia od Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w administrację od Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej części lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 26a/2


Zarządzenie nr 0151-254/2004 z dnia 09.07.2004 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie wsi Mielnik w granicach działki nr 30/2 o pow. 0,70 ha na rzecz Rady Sołeckiej w Mielniku


Zarządzenie nr 0151-255/2004 z dnia 14.07.2004 r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności za wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-256/2004 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 7 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-257/2004 z dnia 16.07.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-1/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-258/2004 z dnia 20.07.2004 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.340-2/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-259/2004 z dnia 20.07.2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowo - księgowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji


Zarządzenie nr 0151-260/2004 z dnia 21.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-261/2004 z dnia 21.07.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 1266 (AM-8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Chopina


Zarządzenie nr 0151-262/2004 z dnia 22.07.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/31/2004


Zarządzenie nr 0151-263/2004 z dnia 22.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-264/2004 z dnia 27.07.2004 r. w sprawie  przydziału lokalu użytkowego przy ul, Konopnickiej nr 11/11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-265/2004 z dnia 27.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działek nr 52/1 i 52/1 (AM-2) położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-266/2004 z dnia 27.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 73 (AM-2) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Leńskiego


Zarządzenie nr 0151-267/2004 z dnia 27.07.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151/267/2003 z dnia 16.09.2003 r., nr 0151-78/2004 z dnia 02.03.2004 r., nr 0151/179/2004 z dnia 04.05.2004 r. i nr 0151-212/2004 z dnia 08.06.2004 r.


Zarządzenie nr 0151-268/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-269/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie regulaminu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 0151-270/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie instrukcji w sprawie naliczania ulg w spłacie i umarzaniu zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-271/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków im opłat


Zarządzenie nr 0151-272/2004 z dnia 28.07.2004 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-273/2004 z dnia 29.07.2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły publicznej


Zarządzenie nr 0151-274/2004 z dnia 29.07.2004 r. w sprawie określenia wzorów kwartalnego i rocznego rozliczenia dotacji na prowadzenie szkoły publicznej


Zarządzenie nr 0151-275/2004 z dnia 29.07.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-276/2004 z dnia 29.07.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:16.05.2018 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 14:21