Zarządzenie nr 0151-201/2004 z dnia 01.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej  nr 226 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-202/2004 z dnia 01.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Ponikwa nieruchomości niezabudowanej nr 148 położonej w Ponikwie


Zarządzenie nr 0151-203/2004 z dnia 01.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-204/2004 z dnia 01.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 9 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2


Zarządzenie nr 0151-205/2004 z dnia 01.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 81 (AM-2) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Leńskiego


Zarządzenie nr 0151-206/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-207/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0151-208/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-209/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławnicy


Zarządzenie nr 0151-210/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania


Zarządzenie nr 0151-211/2004 z dnia 07.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-212/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Porębie 45


Zarządzenie nr 0151-213/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 2 położonego w Ponikwie 41, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-214/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie nr 0151-215/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 4 położonego w Starej Łomnicy 95a, przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe


Zarządzenie nr 0151-216/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B oraz ustalenia ceny wywoławczej I przetargu


Zarządzenie nr 0151-217/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 15 oraz ustalenia ceny wywoławczej I przetargu


Zarządzenie nr 0151-218/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie do korzystania pokoju nr 217 położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 o łącznej pow. 4788 m2 na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-219/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości protokołu przetargu przeprowadzonego w dniu 12 maja 2004 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 37,45 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz zmiany zarządzenia nr 0151-118/2004 z dnia 26 marca 2004 r.


Zarządzenie nr 0151-220/2004 z dnia 08.06.2004 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-220a/2004 z dnia 09.06.2004 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-220b/2004 z dnia 14.06.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia przedłożonych przez orgaznizacje prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych


Zarządzenie nr 0151-221/2004 z dnia 15.06.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Stara Łomnica


Zarządzenie nr 0151-222/2004 z dnia 15.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nr 30/3 położonej we wsi Kamienna Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-223/2004 z dnia 15.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-224/2004 z dnia 21.06.2004 r. w sprawie zmianny regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-225/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Okrzei


Zarządzenie nr 0151-226/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego


Zarządzenie nr 0151-227/2004 z dnia 23.06.2004 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej


Zarządzenie nr 0151-228/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-229/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-230/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-231/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-232/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-233/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-234/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-235/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Konopnickiej nr 11/2b w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-236/2004 z dnia 25.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/23/2004 na  "Sieć wodociągową we wsi Gorzanów Gmina Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0151-237/2004 z dnia 28.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-238/2004 z dnia 28.06.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 32


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:16.05.2018 07:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 13:50