Zarządzenie nr 0151-179/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Porębie 45


Zarządzenie nr 0151-180/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-21/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B i zarządzenia nr 0151-67/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywolawczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B 


Zarządzenie nr 0151-181/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 20A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Zarządzenie nr 0151-182/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-183/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-184/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu, połozonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-185/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 188 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-186/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 169 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-187/2004 z dnia 12.05.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/16/2004 na "Odbudowę drogi Spalona - Młoty II etap"


Zarządzenie nr 0151-188/2004 z dnia 14.05.2004 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZOZ Bystrzyca Klodzka


Zarządzenie nr 0151-189/2004 z dnia 18.05.2004 r. w sprawie zmiany udziałów we współwłasności części budynków oraz współużytkowaniu wieczystym gruntu co do nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 1, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 596 (AM-6) obręb Centrum o pow. 145 m2 


Zarządzenie nr 0151-190/2004 z dnia 18.05.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym położonej w Bystrzycy Klodzkiej przy ul. Okrzei 32


Zarządzenie nr 0151-191/2004 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania do składu Obwodowych Komisji Wyborczych pracowników samorządowych


Zarządzenie nr 0151-192/2004 z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.


Zarządzenie nr 0151-193/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0151-194/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lasówce 62 A


Zarządzenie nr 0151-195/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Lasówce 62A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców


Zarządzenie nr 0151-196/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/19/2004


Zarządzenie nr 0151-197/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie powołania komisji celem przekazania sprzętu medycznego na rzecz NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-198/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, połozonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-199/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie przekazania spętu medycznego na rzecz NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego celem funkcjonowania poradni specjalistycznej


Zarządzenie nr 0151-200/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie powołania komisji celem przekazania pomieszczeń i wyposażenia na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-200a/2004 z dnia 28.05.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:15.05.2018 19:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 13:26