Zarządzenie nr 0151-144/2004 z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1/2 części nieruchomości nr 463 i 465 położonych w Gorzanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-145/2004 z dnia 02.04.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu zapłaty z tytułu zamiany nieruchomości


Zarządzenie nr 0151-146/2004 z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 869/2 o pow. 1,0674 ha położonej w Wilkanowie Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-147/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym 8


Zarządzenie nr 0151-148/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka na sprzedaż lokalu nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43


Zarządzenie nr 0151-149/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13  położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie nr 0151-150/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 32


Zarządzenie nr 0151-151/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0151-152/2004 z dnia 06.04.2004 r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-153/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nr 60/2 położonej w Mostowicach


Zarządzenie nr 0151-154/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nr 251/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-155/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości w granicach działek nr 449/1 o pow. 0,85 ha i nr 449/2 o pow.0,62 ha położonego w obrębie Pławnicy


Zarządzenie nr 0151-156/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonegonajmu lokalu użytkowego o pow. 598,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej nr 169


Zarządzenie nr 0151-157/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie rozłożenia na raty zapłaty należności za wykup nieruchomości gruntowych położonych w Międzygórzu w granicach działek nr 303/7 o pow. 0,0065 ha i 312/7 o pow. 0,0364 ha


Zarządzenie nr 0151-158/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego i gruntu położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Bystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-159/2004 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-160/2004 z dnia 15.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/11/2004 "Oświetlenie ulicy dojazdowej do cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-161/2004 z dnia 16.04.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Lasówka


Zarządzenie nr 0151-162/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-163/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-164/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-165/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa


Zarządzenie nr 0151-166/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnego lokalu nr 2 położonego w Ponikwie 41 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe oraz ustalenia ceny wywoławczej


Zarządzenie nr 0151-167/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Zarządzenie nr 0151-168/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-169/2004 z dnia 20.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-170/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-171/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-172/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151-173/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151-174/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0151-175/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151/94/2004 z dnia 9 marca 2004 r . w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-176/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej


Zarządzenie nr 0151-177/2004 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-178/2004 z dnia 30.04.2004 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:15.05.2018 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 13:11