Zarządzenie nr 0151-77/2004 z dnia 01.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nr 301 położonej w Starej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0151-77a/2004 z dnia 01.03.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 10


Zarządzenie nr 0151-78/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Porębie 45


Zarządzenie nr 0151-79/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


 Zarządzenie nr 0151-80/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-81/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Floriańskiej


Zarządzenie nr 0151-82/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


Zarządzenie nr 0151-83/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego (garaż) położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki


Zarządzenie nr 0151-84/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Świerczewskiego


Zarządzenie nr 0151-85/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-86/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-87/2004 z dnia 03.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-88/2004 z dnia 03.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-89/2004 z dnia 03.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0151-90/2004 z dnia 05.03.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Starobystrzyckiej nr 16/1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-91/2004 z dnia 05.03.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-92/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie nr 0151-93/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 10


Zarządzenie nr 0151-94/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-95/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-96/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-97/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0151-98/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 1 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-99/2004 z dnia 09.03.2004 r. w sprawie udzielenia krótkotrwałej pożyczki dla ZOZ Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-100/2004 z dnia 18.03.2004 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania


Zarządzenie nr 0151-101/2004 z dnia 18.03.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Spalona


Zarządzenie nr 0151-102/2004 z dnia 18.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-103/2004 z dnia 18.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-104/2004 z dnia 19.03.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/5/2004


Zarządzenie nr 0151-105/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-106/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-107/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-108/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-109/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej


Zarządzenie nr 0151-110/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 4 położonego w Starej Łomnicy nr 95 A


Zarządzenie nr 0151-111/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 4


Zarządzenie nr 0151-112/2004 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Remonty cząstkowe dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0151-113/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży folderów reklamowych


Zarządzenie nr 0151-114/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Zarządzenie nr 0151-115/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości zarządzenia nr 0151-412/2003 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 914 i 920 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0151-116/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie odwołania przetargu nr 11/2004  ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości nr 30/3 o pow. 416 m2 położonej we wsi Kamienna


Zarządzenie nr 0151-117/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy w granicach części działek nr 161 i 162 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-118/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-119/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych nr 218 o pow. 16,91 m2 i 219 o pow. 15,09 m2 (II piętro) wraz z wyposażeniem położonym w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-120/2004 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-121/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 5 i Wojska Polskiego 14 na rzecz Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 5


Zarządzenie nr 0151-122/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 na rzecz Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 12


Zarządzenie nr 0151-123/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 68  na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 68


Zarządzenie nr 0151-124/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8  na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8


Zarządzenie nr 0151-125/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 18  na rzecz Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 18


Zarządzenie nr 0151-126/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkanowie nr 138 D  na rzecz Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-127/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości zabudowanych położonych w Wilkanowie nr 132 i 134  na rzecz Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0151-128/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomość zabudowaną położoną w Starym Waliszowie nr 7 na rzecz Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie


Zarządzenie nr 0151-129/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomość zabudowaną położoną w Pławnicy nr 2 na rzecz Szkoły Podstawowej w Pławnicy


Zarządzenie nr 0151-130/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomość zabudowaną położoną w Gorzanowie nr 8  na rzecz Szkoły Podstawowej w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0151-131/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomość zabudowaną położoną w Długopolu Dolnym nr 36  na rzecz Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0151-132/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomość zabudowaną położoną w Starej Łomnicy nr 64  na rzecz Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0151-133/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka placówkom oświatowym


Zarządzenie nr 0151-134/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Zarządzenie nr 0151-135/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o dofinansowanie czesnego za studia licencjackie, uzupełaniające magisterskie oraz studia podyplomowe, wniosku o dofinansowanie opłaty za kursy kawlifikacyjne oraz wzoru sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli


Zarządzenie nr 0151-136/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z obsadą komórek organizacyjnych


Zarządzenie nr 0151-137/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu gminy za 2003 rok


Zarządzenie nr 0151-138/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-139/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei wraz z gruntem


Zarządzenie nr 0151-140/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-141/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-142/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najmcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-143/2004 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2004


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:15.05.2018 08:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.06.2018 12:53