Zarządzenie nr 0151-433a/2005 z dnia 05.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego GKM/340/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji na "Konserwację oświetlenia drogowego w latach 2006 - 2007"


Zarządzenie nr 0151-434/2005 z dnia 07.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego Or.3410-2/2005 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji na "Zakup paliwa dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0151-435/2005 z dnia 09.12.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0151-436/2005 z dnia 09.12.2005 r. w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-437/2005 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów inspektorów w Wydziale Spraw Społecznych


Zarządzenie nr 0151-438/2005 z dnia 12.12.2005 r. w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-439/2005 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-440/2005 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy w granicach części działki nr 1332/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na ustawienie garażu przenośnego typu blaszak w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-441/2005 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego (garaż) nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-442/2005 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie wyjaśnienia skarg


Zarządzenie nr 0151-443/2005 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu opracowania tymczasowego statutu uzdrowisk


Zarządzenie nr 0151-444/2005 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie powołania komisji przetragowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0151-445/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego w Starej Łomnicy nr 95A


Zarządzenie nr 0151-446/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego w Gorzanowie ul. Ludowa 5


Zarządzenie nr 0151-447/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2006 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu


Zarządzenie nr 0151-448/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie oraz określonych w uchwale nr LI/347/05 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2005 r. w sprawie przyjęcia Rpcznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.


Zarządzenie nr 0151-449/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie nr 0151-450/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 9C


Zarządzenie nr 0151-451/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Długopolu Dolnym nr 37


Zarządzenie nr 0151-452/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie nr 0151-453/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie wydzierżawienia na okres do 31.12.2010 r. nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 129/1 o pow. 0,82 ha


Zarządzenie nr 0151-454/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Usług Budowlanych prac budowlanych w budynku położonym w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Okrzei 28


Zarządzenie nr 0151-455/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.12.2010 r. na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną n aterenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej w granicach części działki nr 925 o pow. 327 m2


Zarządzenie nr 0151-456/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych połozonych we wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-457/2005 z dnia 20.12.2005 r. w sprawie zmiany części zarządzenia Burmistrza nr 0151-338/2005 z dnia 6 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Sienkiewicza 7a w granicach działek nr 488/1, 488/3, 488/5, 488/6, 488/7


Zarządzenie nr 0151-458/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie budynku magazynowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0151-459/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawione grunty położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-460/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-461/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie realizacji postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych


Zarządzenie nr 0151-462/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej szczegółowych  wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"


Zarządzenie nr 0151-463/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-464/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:23.05.2018 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 19:08